Google analytics

Google Analytics

Ger dig kunskap om dina besökare och kunder!
Google Analytics är ett kraftfullt verktyg för att mäta trafiken på din hemsida. Det webbaserade verktyget ger dig en inblick i hur kunderna kommer till din webbplats och vilka vägar de väljer på din sida. Du kan se statistik över populära sökord, hur länge besökarna stannar på din webbplats, vilken del av din webbplats som får flest besök och mycket mer.

Mät resultatet av din internetmarknadsföring
Med Google Analytics kan ni mäta effekten av er internetmarknadsföring och få en helhetsbild av vilka marknadsföringsåtgärder som ger bäst resultat. Om annonsering på Enrio bara ger en marginell ökning av trafiken finns förmodligen bättre sätt att använda den budget som nu används på denna tjänst!

Google Analytics analyserar dina besökare på din webbplats

Ett annat viktigt område där Google Analytics är till stor hjälp är att förstå hur dina besökare navigerar på din webbplats. Frågor som enkelt besvaras är tex, hur kommer besökaren till hemsidan, hur länge stannar personen, i vilket läge lämnar besökaren webbplatsen. Jobbar du med e-handel är det ju extra viktigt att upptäcka eventuella brister i webbsystemet när det gäller orderläggning och kassafunktioner, man vill ju inte tappa kunden i kassan!

Holviks hjälper dig använda de resurser som Google erbjuder!
Google Analytics är bara en av de många tjänster som Google tillhandahåller, vi hjälper ofta våra kunder dra nytt av de olika resurser som erbjuds för en framgångsrik närvaro på nätet, tex Google+, Adwords, Google Places, Webmaster Tools.

Holviks kan hjälpa er att snabbt och enkelt komma igång med och använda Google Analytics. Kontakta oss för mer information.

Posted in Google Analytics, Internetmarknadsföring and tagged , , .

Kommentera