Google analytics

Google Analytics

Ger dig kunskap om dina besökare och kunder!
Google Analytics är ett kraftfullt verktyg för att mäta trafiken på din hemsida. Det webbaserade verktyget ger dig en inblick i hur kunderna kommer till din webbplats och vilka vägar de väljer på din sida. Du kan se statistik över populära sökord, hur länge besökarna stannar på din webbplats, vilken del av din webbplats som får flest besök och mycket mer.

Continue reading

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev når kunderna snabbt och enkelt!
Nyhetsbrev via e-post är ett snabbt och enkelt sätt att nå ut till sina kunder. Nyhetsbrevet är en utmärkt kanal för att informera om dig och ditt företag samt vad ni erbjuder. Det kan vara ett bra sätt att skapa förtroende hos nya kunder men också påminna äldre kunder som inte handlat på länge.

Nyhetsbrev

Continue reading

Marknadsföring på internet

Marknadsföring drar trafik till hemsidan!
En bra webbplats är bara första steget mot framgång på internet. Därför har vi gått ett steg längre och hjälper våra kunder med att göra deras webbplatser synliga för deras målgrupp genom att erbjuda kunderna enkla och kostnadseffektiva tjänster.

Continue reading