Marknadsföring på Internet

Gör mer affärer!

Internet har skapat oändliga möjligheter till olika former av marknadsföring och e-handeln står outstanding för den största tillväxten hos de flesta branscher. För några år sedan handlade det mest om stora aktörer men på senare tid har alltfler mindre aktörer upptäckt fördelarna med att starta e-handel och eller marknadsföra sina produkter och tjänster på internet.

Ett företags kampanjer kan vara väldigt enkla, men också otroligt komplicerade. Många av de kunder vi möter känner en frustration över all teknik och alla de kanaler som finns att tillgå.

Holviks kunderbjudande är att alltid skräddarsy kampanjen utifrån varje kunds behov och önskan. Efter att ha kommit igång kan vi växa tillsammans och justera kampanjerna efter hand. För att komma igång krävs ofta förvånansvärt lite och för de allra flesta är det smartast att växa organiskt. D.v.s kampanjerna skapar ett mervärde och med den vinsten kan man utvidga och då slippa riskera stora investeringar.

Vill du få en kostnadsfri genomgång, klicka här

 

Internet har skapat oändligt många sätt att nå både nya och gamla kunder. Vilken strategi du skall använda för att nå framgång är alltid en fråga om att testa olika vägar och sedan analysera vad som fungerar bäst.  Precis som all annan marknadsföring så tar det tid och man måste ha en klar bild över sitt mål. Holviks hjälper dig både med att sätta konkreta mål, lägga upp din taktik och sedan skapa en strategi som leder till långsiktiga resultat.

Fakta om Internetmarknadsföring

Internetmarknadsföring är en relativt ny marknadsföringsmetod som blir allt viktigare för företag att använda. När man annonserar eller marknadsför sin produkt eller sitt företag på Internet så kan man mäta resultatet in i minsta detalj. Det innebär att man kan se exakt vad man får tillbaka på varje investerad krona. Ofta pratar man om sökmotoroptimering (även kallat SEO). Det innebär att hemsidor optimeras så att de ska hamna så högt upp som möjligt i sökresultatet i sökmotorer som till exempel Google. SEO är ett tufft arbete då sökmotorerna ändrar sina algoritmer allt eftersom andra listar ut hur man kan förbättra placeringen för sidor.

PPC/sponsrade länkar/Google Adwords är en annan typ av internetmarknadsföring. Dessa tre olika benämningar syftar egentligen till samma sak. Googles namn för sina annonser är Google Adwords, medan man säger sponsrade länkar på andra sökmotorer. Det handlar om att man köper en annons bredvid sökresultatet i en sökmotor, om man vill fördjupa sig i detta så är det egentligen att man köper ord som man vill synas på. PPC är en förkortning av Pay per Click och innebär att du betalar endast när någon klickar på din annons.

Affiliate är ytterligare en variant av internetmarknadsföring. Sociala medier – Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ etc

Det finns många olika sätt att skapa varumärkesbyggande marknadsföring på Internet. Ett av de områden som växer snabbast är s.k. inbound marketing, (ingående marknadsföring) där man genom ett antal olika kanaler på Internet (taktiker) banar väg från sökningar i sökmotorer som skapar länkar in till just det företagets webbplats (och landningssida). Exempel på sådana kanaler och taktiker, är bl.a. sociala medier, film, podcasts, webbinarier, bloggar, landningssidor, s.k. whitepapers (e-blad), Q&A-sidor, market automation, lead nurturing, sökordsoptimering (SEO), infographics mm.

Genom att använda en kombination av dessa skapar det ofta högre indexering på sökmotorer. Rätt använt ökar det oftast trafiken in till en webbplats. Inom inbound marketing handlar det också om hur man ”behåller besökaren på webbplatsen” och genom bl.a. s.k. landningsidor/formulär ökar besökarantalet till leads, genom att man får anmäla sig eller ge ifrån sig uppgifter såsom e-postadress, namn, företag etc för att t.ex. få en e-book, ett instruktionsblad, anmäla sig till ett seminarium/webbinarium etc.